NLP tečaj
NLP tečaj, trening, izobraževanje … se izvaja z obilico praktičnih vaj. Le vaja dela mojstra. Brez vaje je učenje NLP tehnik min veščin le zbiranje informacij. S praktičnim delom pa pridobivamo osebne izkušnje.  

 

NLP tečaj, oz. bolj pogosto poimenovanje za to izobraževanje je beseda “trening”, poteka pri nas po standardih mednarodne zveze NLP trenerjev (INLPTA). Ta standard določa, da NLP tečaj poteka minimalno 130 pedagoških ur. Priporočljivih je 144 ur, kar pomeni 16 – 18 dni treninga, če traja 8 pedagoških ur v posamičnem srečanju ali 22 dni, če poteka v srečanjih po 6 pedagoških ur. Celodnevni treningi v vikend izvedbi potekajo običajno v sklopih po 2 ali 3 dni, z vmesnimi presledki dveh tednov, da se naučeno in osvojeno znanje prenese v prakso.  NLP tečaj je možno razporediti tudi v obliko tedenskih enodnevnih srečanj. Izkušnje kažejo, da so presledki med različnimi moduli nujni, da bi udeleženci naučeno znanje postopoma prenesli v prakso.

Preberite, kaj o tečaju, treningu, izobraževanju NLP Praktik menijo osebe, ki so že postali NLP Pratiki? 

Vsebine na standardnem izobraževanju NLP Praktik so sledeče:

  1. Uvodni del
NLP tečaj 1
Nevrolingvistično programiranje je ena od najbolj učinkovitih metod za osebni in karierni razvoj.

V uvodnem delu NLP Praktika se seznanite z zgodovino NLP-ja, področji uporabe NLP-ja ter izhodiščnimi aksiomi, ki v kratkih stavkih povzemajo bistvo NLP spoznanj, metod in tehnik. Naučite se tudi uporabljati komunikacijski model NLP, ki služi za vzpostavljanje kvalitetnega komunikacijskega stika. Spoznate tudi osnove mentalnega treninga ter se seznanite z osnovnimi pojmi in izrazi, ki služijo za nadaljnje delo. Od modelov se naučite uporabljati metodo postavljanja in doseganja SMART ciljev.

Opomba: ta uvodni del je tudi samostojni program, ki se imenuje NLP diploma in traja vsaj 30 pedagoških ur.  Po opravljeni NLP diplomi se lahko kadarkoli kasneje pridružite treningu praktik NLP in vam ni potrebno več obiskovati uvodnega dela v trajanju štiri dni ali 30 pedagoških ur. Praviloma NLP trenerji oz. organizatorji izobraževanja ob prijavi na trening NLP praktik priznavamo že plačani znesek za Uvodni del v NLP – NLP Diplomo, če ste ta se tega dela NLP vsebin že udeležili in to plačali.

 

  1. Uporaba in priklic notranjih virov moči
nlp tečaj sidranje
Vplivanje na odlična čustvena stanja je možno z NLP tehniko, ki se imenuje “sidranje “.

Najbolj zanimiva vsebina tega modula je učenje tehnik, s katerimi vplivamo na svoja notranja stanja. Te tehnike se v NLP terminologiji imenujejo SIDRA. Sidra služijo temu, da si z njihovo pomočjo lahko pomagamo v odločilnih situacijah, ko potrebujemo odlična notranja stanja, ki nas podpirajo, npr. za zmanjševanje stresa pri odločilnih pogajanjih potrebujemo koncentracijo mirnost ter potrpežljivost. Za navduševanje drugih potrebujemo, veselje, radost karizmo itd. S pomočjo NLP sider lahko v ta želena stanja vstopamo zelo hitro in učinkovito. S sidri lahko v trenutku vplivamo na spremembo notranjega čustvenega stanja.

Da bi znali sidra dobro uporabljati, se najprej vsak udeleženec nauči, katera njegova telesna drža, gesta in beseda mu omogočajo najboljša stanja, npr. s kakšno držo, gesto in besedo smo v stanju samozavesti, odločnosti, ustvarjalnosti … Temu sledi spoznavanje izboljšane različice mentalnega treninga, ki se v NLP terminologiji imenuje SPROŽILEC NOVEGA VEDENJA. Tehnika služi temu, da se znamo pred odločilnimi in pomembnimi trenutki pripraviti in optimizirati naše vedenje ter strategije za pričakovano prihodnjo situacijo.

Vsak udeleženec se v tem modulu nauči  vsaj treh oblik sidranja, ki so vsaka zase nekaj posebnega in odločilno vplivajo na osebno učinkovitost. Udeleženci, ki zaključijo ta modul, so usposobljeni sami sebi obuditi notranje vire moči, znajo pa jih v ustreznih situacijah uporabiti tudi za pomoč drugim. Najbolj ključno pa je spoznanje, da je možno v hipu vplivati na ustrezna notranja stanja. Ni več potrebe, da gremo na pomemben sestanek z notranjim stanjem zaskrbljenosti ali strahu, temveč znamo in zmoremo izbrati ustreznejše stanje, npr. radovednost, umirjenost, samozavest…

  1. Svetovalni procesi I. in tehnike sprememb

Vsak uspeh ali neuspeh je posledica neke strukture. Če nekomu nekaj uspe, je to rezultat nekega recepta in če drugemu nekaj ne uspe, je tudi to rezultat nekega recepta. Oboje, uspeh in neuspeh je možno ponoviti, če so na razpolago enake sestavine, situacije in pristopi. Seveda si želimo početi stvari, ki so uspešne. Vredno se je naučiti, katere sestavine in strategije nas vodijo do uspeha.

nlp tečaj diltsova piramida
Piramida logičnih nivojev Roberta Diltsa je odličen pripomoček za coaching.

V tem modulu se udeleženci polovico časa ukvarjajo z zadevami, ki se nanašajo na prepoznavanje ozadja pri uspehu in pri neuspehu. V bistvu spoznajo model, ki ga je razvil Robert Dilts in se imenuje »nevrološke ravni«. Model je zelo praktično naravnan in je odličen za diagnosticiranje problemskih stanj. Z njim odkrijemo, na kateri ravni je potrebna intervencija, da bodo spremembe tudi učinkovite. Praksa kaže, da je npr. v primeru, ko prihaja do problemov na nivoju VEDENJA, pri zaposlenih, učinkovitost največja, če se reševanja lotimo na nivoju STRATEGIJ ali VREDNOT. Model je preizkušen in deluje. S tem modelom si lahko tudi pomagamo, če želimo izboljšati učinkovitost posameznika ali organizacije. Piramida nevroloških ravni Roberta Diltsa je eden od osnovnih pripomočkov za svetovalno delo, oziroma za danes bolj cenjen, učinkovit in popularen coaching.

Ta spoznanja in znanja so na treningu dopolnjena z raziskovanjem na področju STRATEGIJ, kjer damo pod drobnogled način, kako se učiti odličnosti s pomočjo NLP modela, ki se imenuje T.O.T.E. (Test, Operate, Test, Exit). Ta model je osnova modeliranja, trenutno najbolj učinkovite tehnike hitrega učenja. Tehnike modeliranja in modela T.O.T.E. so se s ciljem razvijanja odličnosti na svojih področjih od osebnih NLP trenerjev učile različne osebe s področja športa, model pa uporabljajo tudi priznani koncerni (npr. BMW…) in druge zasebne ali državne inštitucije (ameriška vojska…). Na treningu praktik NLP spoznate le osnovni koncept tega modela. Več praktičnega dela z njim je v nadaljevalnem modulu mojster NLP. Kdor prepozna to področje kot izziv za raziskovanje in delovanje, se lahko sam dodatno usposablja s pomočjo gradiva in s praktičnim delom.

Naslednja stvar, ki jo obravnavamo, se nanaša na osnove svetovalnega  dela po metodi NLP-ja. Od vzpostavljanja dobrega stika, zagotovitve ustreznih okoliščin, jasne opredelitve problemskega stanja (s pomočjo nevroloških ravni osebnosti), opredelitve realnega SMART cilja in na koncu z izbiro ustrezne strategije ali tehnike za odpravo motenj ali težav.

Del vsebin v tem modulu se nanaša še na prepoznavanje dejavnikov, ki povzročajo skrbi, strahove ter stres ali pa na povsem nasprotni strani apatijo in dolgčas. Vmes pa je stanje, ki je najbolj zdravo in se imenuje FLOW. To je stanje optimalne izkušnje. V stanju FLOW smo najbolj produktivni, imamo dovolj motivacije in čas nam mineva z ravno pravo hitrostjo. Stanje FLOW dosegamo, ko so izzivi in sposobnosti v ustreznem sorazmerju. Stanje FLOW z načinom izvedbe, dosegate tudi na treningu NLP-ja.

Ker vsebuje nevrolingvistično programiranje kar nekaj tehnik, tudi v tem modulu udeleženci spoznajo in se naučijo treh, ki vplivajo na izboljšanje vedenjskih vzorcev; ena od njih pa povzroča in omogoča tudi velike premike na področju prepričanj. To je PREOKVIRJANJE V ŠESTIH KORAKIH.

  1. Svetovalni procesi II

Če želimo biti dobri svetovalci in coachi, potrebujemo znanje s katerim  lahko razumemo razlike med ljudmi. Tipologija MBTI (Meyer – Brigsova tipologija osebnosti) nam pomaga, da lažje razumemo različnosti med ljudmi in da bolj učinkovito delamo z njimi.

NLP tečaj - nlp coaching
Z udeležbo na treningu NLP Praktik osvojite osnovne modele in tehnike za izvajanje coachinga z NLP -jem. Če želite postati NLP coach je osnovna zahteva, da pred tem zaključite izobraževanje za NLP praktika. 

Po osvojitvi znanj o različnosti med ljudmi in razumevanju, kdaj in kje so ti različni vzorci najbolj uporabni, udeleženci spoznajo osnove COACHINGA. Spoznajo in jasno opredelijo razliko med klasičnim svetovalcem, ki je strokovnjak na svojem področju, ter coachem, ki je strokovnjak za procese. Prednost coacha je v tem, da ne ponuja rešitev, temveč z pravimi vprašanji in pristopi omogoča osebi, ki z njo dela, da sama hitro in uspešno odkriva rešitve. To je generativni način učenja, pri katerem ima oseba, ki se nečesa uči, večjo motivacijo in osebnostno hitro napreduje. Takšna oseba se nauči, kako iskati rešitve, kar lahko nato uporablja  tudi na drugih področjih. Nasprotno pa je oseba, ki ji rešitve ponuja klasični strokovnjak , vedno odvisna od njega.

Modul se zaključili s spretnostjo, ki se v NLP terminologiji imenuje ČLENJENJE. Členjenje potrebujemo, da bi znali pri svetovalnem delu z drugimi pravilno oblikovati vprašanja in iskati razjasnitve problemskih stanj. S tem, ko razumemo členjenje, smo sposobni oblikovati ustrezna vprašanja in v modulu 6, ki obravnava jezikovne spretnosti,  lahko nato delamo s posplošitvami, izbrisi in popačenji, ki se pojavljajo v komunikaciji. Ima pa koncept členjenja še izjemno uporabnost na področju prodaje. S pravilnim načinom členjenja lahko strankam predstavimo produkt na najboljši možen način, tako, da stranka takoj razume bistvo.

  1. Tehnike zmagovitih sprememb

Največje in najhitrejše spremembe se zgodijo, če gremo po piramidi nevroloških ravni proti vrhu, kjer so prepričanja in vrednote. Pomen obeh omenjenih dejavnikov je izjemen. Ko znamo povzročati spremembe (pri sebi, v timu, organizaciji…) na področju prepričanj in vrednot, se vse drugo kar je pod njimi, zgodi z mnogo večjo lahkoto. Za vrednotami pa so razhajanja med ljudmi. Enim je pomembno eno, drugim nekaj povsem tretjega. To povzroča konflikte. Iz tega razloga smo v vsakdanjem življenju kdaj v situaciji, ko so potrebna pogajanja. Pogajanja so spretnost, ki jo je res vredno obvladati. Udeleženci v tem modulu spoznajo različne pogajalske tehnike ter se še posebej ukvarjajo s principom pogajanj zmagam: zmagaš, ki je dolgoročno najbolj koristna možnost. In pogajanja niso samo nekaj, kar se nanaša na odnose z drugimi. Pogajanje je tudi notranji proces, ko se sami pri sebi odločamo med različnimi možnostmi. Poleg konfliktov z drugimi ljudmi se nam dogajajo tudi notranji konflikti. Tudi tukaj se je potrebno pogajati. Da, zelo pogosto se v svoji notranjosti pogajamo med različnimi osebnimi možnostmi.

  1. Delo z jezikom, besedami in vplivanje na nezavedno

Biti uspešen komunikator, pomeni znati delati z jezikom in besedami. Jezik je izredno orodje in v tem modulu se mu posvetimo v celoti. Udeleženci spoznajo pasti, ki jih v vsakodnevni komunikaciji do sedaj morda še niso, ker so se jim zdele vsakdanje in povsem normalne. Po zaključku tega modula postane vsak udeleženec drugačen in se ne zadovolji več z nekonkretnimi informacijami ter izjavami. Odvisno od situacije postane pravi strokovnjak za odkrivanja bistva. NLP Praktik, zna prepoznati nerealne posplošitve, podrugačene interpretacije, ali popačenja, na kar se odzove  z vprašanji, ki omogočajo odkrivanje resničnih in dejanskih dejstev. Ta spretnost se v NLP terminologiji imenuje METAMODEL JEZIKA. Uporaba je na srečo bolj jasna in praktična kot pa sam naziv, ki sam po sebi ne pove kaj dosti.

Jezik pa nam omogoča še več. Po zaslugi izjemnih ljudi, ki so bili vrhunski svetovalci, imamo na voljo spretnost komuniciranja, ki deluje neposredno na nezavedno. To je poseben jezik, ki ga je razvil in uporabljal Milton Erickson, izjemen ameriški terapevt in svetovalec.  Da bi znali uporabljati to veščino, so na razpolago metafore, poučne zgodbice, načini oblikovanja jezikovnih vzorcev… Ta veščina je zelo koristna za svetovalno delo in vodenje drugih.

  1. Testiranje in napredne NLP tehnike

Zadnji modul je večji del namenjen preverjanju razumevanja NLP-ja. Test znanja ki razkrije, katera področja naj po potrebi udeleženec s pomočjo literature, torej teoretično, še utrdi samostojno. Bistveno in odločilno za pridobitev certifikata po kriterijih INLPTA je, da zna udeleženec po zaključku treninga praktično uporabljati naučene tehnike in da pokaže, kako je vse novopridobljeno znanje integriral v svoje vsakdanje življenje.

Nevrolingvistično programiranje je več kot tehnika za odličnost v poslu ali pri vodenju. Je način življenja, ki ga uporabljamo vedno in povsod.

Zagotovo se vam splača, da se prijavite na NLP tečaj, ker boste odkrili pri sebi stvari, ki

 

Zapisal:

Marjan Račnik, >> NLP trener,  >> poslovni trener,  >> izvajalec team building programov,  >> coach,  >> avtor dveh knjig za vodje: Postani najboljši vodja in Postani vodja sprememb  

GSM: 051 362 153

marjan@vodja.net