izobraževanje NLP

Kako poteka izobraževanje NLP Praktik in katera načela pri tem spoštujemo, v smislu standardov, določa Mednarodna zveza NLP trenerjev INLPTA. Sedež evropske podružnice INLPTA je v Münchnu, Nemčija. Poleg spoštovanja zelo jasno določenih standardov, so pri izvedbi usposabljanja upoštevana tudi naslednja priporočila:  

 1. Zaželeno je, da so udeleženci iz različnih okolij in z različnih delovnih področij. To omogoča večjo pestrost pri izmenjavi izkušenj ter spodbuja prožnost.
 2. Spreminjajoč se sedežni red v posamičnih srečanjih oz. modulih, omogoča, da na stvari gledamo iz različnih zornih kotov!
 3. Trener ni starševska figura in ne opravlja klasične vloge izobraževalca. Vsak udeleženec je sam odgovoren za svoje učenje!
 4. Pomembno je ZNATI in ne le poznati. To se pridobi le pri samo-odgovornem opravljanju vaj na treningu in s praktičnim preizkušanjem v vsakdanjem delovnem in zasebnem okolju.
 5. Učenje v zankah prispeva h globini znanja! Zato precej vsebin ponavljamo večkrat in se vračamo na pretekle teme, da se ustvarjajo povezave.
 6. Priporočamo čimveč samo-organiziranega učenja v projektnih in delovnih skupinah. Učenje in vadba udeležencev v času med različnimi moduli je zaželeno.
 7. Vprašanja na treningu so zaželena in dobrodošla.

Kakšne so zahteve za pridobitev certifikata NLP Praktik?

 1. Vsaj 80% udeležba na predavanjih in vadbi v učni skupni. Tukaj trener tudi spremlja sodelovanje udeležencev, njihov napredek in etičnost uporabe tehnik za spremembe in za vplivanje na ljudi.
 2. Pismeno preverjanje osvojenega znanja se nanaša na opis in razmišljanje, kako udeleženec razume NLP teoretične koncepte in kako ima namen ta znanja implementirati v prakso.
 1. Praktično preverjanje se nanaša na izvedbo oz. predstavitev ene od izbranih ali izžrebanih NLP tehnik, kjer udeleženec pred skupino kolegov – sošolcev, opravi svetovalni razgovor, v katerega vključi izbrano/izžrebamo NLP tehniko ali NLP svetovalni model. Na osebo znaša praktični prikaza med 10 in 20 minut.

Kaj so še ostale zahteve za Praktika NLP? 

Po kriterijih mednarodne zveze NLP trenerjev (INLPTA), je za NLP Praktika določeno, da naj uspešno upravlja s samim seboj in obvlada komunikacijo. Zato je od njega pričakovano, da prikaže naslednje sposobnosti:

 • NLP know how: znati in živeti aksiome NLP –ja,
 • bolj učinkovita komunikacija v praksi in socialna kompetentnost :
 • po potrebi izvajati svetovanje (ne terapije); svetovanje strankam, da si opredelijo pametne cilje (SMART) in jih nato z ustreznimi strategijami dosežejo, pomoč in svetovanje drugim, da s pomočjo lastnih virov pridejo iz K – v K + , dajanje sendvič povratne informacije…
 • upravljanje s samim seboj: opredelitev lastnih SMART ciljev, vplivanja na lastna notranja stanja, integracija preteklosti, menjava zaznavnih položajev, uporaba “moči besed”…
 • usmerjanje samega sebe v timskih procesih: samoodgovorno vedenje v timskih nalogah…
 • etika: skrb za etično uporabo NLP tehnik.

 

Izobraževanje NLP Praktik je zelo zanimiva učna in transformacijska izkušnja.

 

Če želite biti obveščeni o naslednji brezplačni informativnih delavnici NLP mi pišite >>TUKAJ

Če ste se za udeležbo na izobraževanju NLP praktik že odločili in vas zanima opis za trenutno aktualni termin, kliknite >>NLP praktik ali mi pišite >>TUKAJ.

Pridružite se treningu NLP Praktik.

Vabim vas, Marjan Račnik.

Zapisal:

Marjan Račnik, >> NLP trener,  >> poslovni trener,  >> izvajalec team building programov,  >> coach,  >> avtor dveh knjig za vodje: Postani najboljši vodja in Postani vodja sprememb  

GSM: 051 362 153

marjan@vodja.net