nevro lingvistično programiranje
Nevro lingvistično programiranje se v Sloveniji pretežno poučuje v manjših učnih skupinah, običajno do 14 oseb. S tem lahko trener bolj pozorno spremlja, kako kvalitetno potekajo praktične vaje s kolegi v učni skupini.

 

Nevro lingvistično programiranje (okrajšava je NLP) je izjemno uporabna metoda za vsakdanjo praktično uporabo. V zadnjih 20 letih je uporaba NLP -ja skokovito porasla. Razširila se je na mnoga poklicna, delovna in strokovna področja. V Sloveniji se je metoda NLP najbolj skokovito pričela širiti po letu 2010. Takrat se je na trgu pojavilo več izobraževalcev te metode, v velikih in srednje velikih podjetjih pa so poslali na usposabljanje interne NLP coache.    

Ali je nevro lingvistično programiranje res uporabno? Da, o tem priča mnogo zgodb udeležencev treninga NLP Praktik. Nekaj vzorčnih primerov lahko preberete v nadaljevanju.

Vodja proizvodnje je pred udeležbo na NLP Praktiku imel mnogo težav z motiviranjem sodelavcev. Po NLP izobraževanju se je to zelo izboljšalo.

Ustanovitelj in direktor srednje velikega podjetja, ki je bil nenehno (pre)zaposlen je po zaslugi spoznanj z NLP izobraževanj profesionaliziral upravljanje podjetja. Procesi so se tako izboljšali, da se je lahko dve leti kasneje pričel ukvarjati z novim perspektivnim poslom v povsem novi panogi.

Učiteljica v osnovni šoli je kot razredničarka pričela z veseljem izvajati govorilne ure s starši, kar je prej  opravljala z veliko muko. Z novimi veščinami komunikacije je izboljšala tudi poučevanje.

Vodja kadrovske službe v velikem industrijskem podjetju se je naučil bolje komunicirati z vodji oddelkov. Skupaj z njimi je tudi bolje specificirati strokovne in osebnostne kompetence za kader, ki ga iščejo na trgu delovne sile. Uspešnost iskanja primernega kadra se je po zaslugi njegove udeležbe na treningu NLP opazno izboljšala.

Računovodkinja v srednje velikem podjetju je opazno izboljšala komunikacijo s prodajalci ter nabavniki v podjetju. S tem je vplivala na to, da so pričeli za potrebe spremljanja mesečne uspešnosti redno in pravočasno opravljati vse potrebne administrativne aktivnosti. Pred tem so s temi opravili redno odlašali in zamujali.

Finančni svetovalec z izobrazbo ekonomista, ki se je NLP izobraževanja udeležil kot samoplačnik, je na NLP izobraževanje prišel, ker mu delo ni prinašalo zadovoljstva. Na osnovi znanj in spoznanj iz NLP izobraževanja je v štirih letih po treningu spremenil svojo kariero in postal zelo uspešen v povsem novi panogi. V tej izjemno uživa, ker lahko v njej popolnoma izrazi svojo kreativnost.

Podjetnik – obrtnik v gradbenem sektorju je izboljšal svoj stil vodenja in način komunikacije z zaposlenimi ter s strankami. Odnos s strankami se je tako zelo izboljšal, da so ga pričele mnogo bolj priporočati v svoji socialni mreži.  Priporočajo ga sorodnikom, prijateljem, znancem in vsem, ki potrebujejo storitev s katero se ta obrtnik ukvarja. Danes skoraj ves posel pridobiva s pomočjo priporočil.

Študentka ekonomije je po zaslugi NLP veščin premagala odpor do javnega nastopanja. V projektni skupini, kjer so za zelo znano mednarodno podjetje v okviru študija opravljali raziskovalni projekt, je projekt predstavila upravi. Pred udeležbo na NLP treningu je kaj takšnega za njo bilo nepredstavljivo.

Dijak strojništva, v zaključnem IV. letniku, je skupaj s še z dvema sošolcema sodeloval na natečaju za najbolj inovativen izdelek v eni od tehničnih kategoriji. S pomočjo NLP veščin je povečal svoj pogum ter za ambiciozen projekt našel sponzorje – sofinancerje. Pri iskanju dodatnega znanja in pomembnih informacij se je obračal tudi na pomoč k osebam, ki imajo visok status strokovnih avtoritet. Dejal je, da brez NLP veščin za kaj takšnega ne bi imel poguma. Njihov projekt je zmagal v svoji kategoriji in vsi trije dijaki so zaradi prikazane nadarjenosti pridobili Zoisovo štipendijo za nadaljnji študij.

Inženir računalništva se je poleg redne zaposlitve v perspektivnem podjetju po zaslugi novih znanj s področja NLP-ja v prostem času pričel ukvarjati s poslovnim svetovanjem. Odločil se je tudi za sodelovanje v mentorskem programu enega od strokovnih združenj. Ima cilj, da bo čez 5 let ali prej, postalo poslovno svetovanje njegova glavna poklicna in poslovna dejavnost.

Solastnica kmetije s preko 60 krav molznic je po zaslugi NLP veščin izboljšala svoje komunikacijsko pogajalske veščine. Danes z manj stresa in skrbi vodi ter upravlja aktivnosti na kmetiji, ki spadajo pod njeno pristojnost. Izboljšala se je tudi njena komunikacija z možem ter najstniškimi otroci. Preden je spoznala NLP ji je največji izziv predstavljal odnos z najstniškima otrokoma.

Šolska psihologinja je po zaslugi NLP veščin pridobila nova znanja, kako obravnavati otroke z motečimi oblikami vedenja ali z učnimi težavami. Znanja in spoznanja iz NLP treninga je z veseljem prenašala tudi na sodelavce učitelje.

Vodja LEAN procesov v slovenski podružnici mednarodnega podjetja je po zaslugi NLP veščin in tehnik zelo izboljšal svoj način dela. Lažje mu je postalo motiviranje sodelavcev, da spoštujejo standarde in procesne protokole za vitko proizvodnjo. Lažje je tudi pričel izvajati interna izobraževanja za sodelavce. Izboljšal se je tudi njegov način spodbujanja zaposlenih, kako razmišljati bolj kreativno in kako predlagati več idej za izboljšave.

Vzgojiteljica v vrtcu je pri delu pričela aktivno uporabljati trans jezikovno-retorične vzorce in zelo izboljšala dober stik z otroki.

Strojni inženir na delovnem mestu vodje razvoja se je naučil bolje voditi svojo ekipo sodelavcev. NLP znanje mu je zelo pomagalo, da je razumel, kaj so njihove vrednote, katerim življenjskim motivom sledijo in kako jim lahko pomaga, da postanejo bolj učinkoviti.

Mimogrede, enkrat na mesec, ali vsaj enkrat na dva meseca, organiziram brezplačne informativne predstavitve NLP. Če želite vas lahko obvestim o naslednjem takšnem dogodku. Za te informacije kliknite >>  marjan@vodja.net – brezplačna predstavitev NLP.

Če ste se za udeležbo na izobraževanju za NLP praktika že odločili in želite informacije o ceni, načinu plačila, datumih in urniku, lokaciji izvedbe …, kliknite >> marjan@vodja.net – informacije o treningu NLP Praktik

 

Zapisal:

Marjan Račnik, >> NLP trener,  >> poslovni trener,  >> izvajalec team building programov,  >> coach,  >> avtor dveh knjig za vodje: Postani najboljši vodja in Postani vodja sprememb  

GSM: 051 362 153

marjan@vodja.net