Trening NLP Mojster je namenjen utrditvi znanj iz modula NLP Praktik ter nadgradnja slednjih z močnimi tehnikami za spremembe. Še posebej je trening namenjen vam, ki želite svoje znanje in osnovne veščine iz NLP-ja nadgraditi ter si oblikovati prihodnost, v kateri boste doživljali več zadovoljstva in več čustvene svobode pri svojem delu ter v odnosih.

OPOMBA: Tega programa se lahko udeležijo le osebe, ki že imajo opravljeno stopnjo NLP Praktik. 

 

NLP Mojster praktik


Termin izvedbe: 17. april 2020 – 08. november 2020 

Dan v tednu:  petek, sobota in nedelja

 • petek 17. april med 16.00 in 21.00 uro
 • sobota 18. april med 9.00 in 18.00 uro
 • nedelja 19. april med 9.00 in 14.00 uro
 • petek 8. maj med 16.00 in 21.00 uro
 • sobota 9. maj med 9.00 in 18.00 uro
 • nedelja 10. maj  med 9.00 in 14.00 uro
 • petek 5. junij med 16.00 in 21.00 uro
 • sobota 6. junij med 9.00 in 18.00 uro
 • nedelja 7. junij med 9.00 in 14.00 uro
 • petek 4. september med 16.00 in 21.00 uro
 • sobota 5. september med 9.00 in 18.00 uro
 • nedelja 6. september med 9.00 in 14.00 uro
 • petek 2. oktober med 16.00 in 21.00 uro
 • sobota 3. oktober med 9.00 in 18.00 uro
 • nedelja  4. oktober med 9.00 in 14.00 uro
 • petek 6. november med 16.00 in 21.00 uro
 • sobota 7. november med 9.00 in 18.00 uro
 • nedelja 8. november med 9.00 in 14.00 uro

Na treningu NLP Mojster praktik se naučite:

NLP Mojster praktik-vodja.si

 • modeliranja (učenja odličnosti od vzornikov)…
 • močnih tehnik za spremembe (delo s časovno črto, fobijska tehnika, reimprinting…),
 • osnov timskega dela,
 • kako motivirati skupine in time,
 • suverenega javnega nastopanja in prezentiranja,
 • še bolj učinkovito uporabljati trans in hipnozo,
 • moderirati skupinske procese (vodenje sestankov, posvetov, projektnih timov…),
 • s pomočjo tehnik ustvarjalnega razmišljanja razvijati nove ideje in učinkovito reševati probleme.

Bi se udeležili treninga NLP Mojster praktik?

Pišite nam - zahtevajte več informacij o treningu NLP Mojster praktik

Pokličite 051 362 153


POZOR – pogoji za prijavo in udeležbo na treningu

Na trening se lahko prijavijo le osebe, ki imajo pridobljen certifikat NLP Praktik. V kolikor tega treninga še niste opravili, najprej zaključite to stopnjo. Opis za aktualni trening NLP Praktik je TUKAJ


Datumi, urnik, način dela, lokacija…

NLP Mojster praktik

Dnevi izvedbe in urnik

Termini za trening NLP mojster praktik je v pripravi

 

Način dela

Poleg 132 pedagoških ur, ki vključujejo spodaj navedene vsebine, je za potrebe treninga predvidenih še približno 15 – 20 ur dela v projektni skupini, s čimer znaša časovni vložek v trening okoli 150 – 160 ur. Projektna skupina si termine, vsebine (cilj naloge) ter način dela opredeli sama. Skozi projektno nalogo se teorija o timskem delu prenaša v prakso, kar je izjemna učna izkušnja. Praksa dokazuje, da ravno zaradi projektne naloge udeleženci pričnejo razumeti dejavnike učinkovitega skupinskega, projektnega in timskega dela.

Lokacija

Trening bo potekal v Celju oz. v naši učilnici v Prožinski vasi 38a, Štore.

Bi se udeležili treninga NLP Mojster praktik?

Pišite nam - zahtevajte več informacij o treningu NLP Mojster praktik

Pokličite 051 362 153


Podrobnejša predstavitev vsebin

Upravljanje z osebnimi viri

 • Vizije in cilji.
 • Vrednote in cilji.
 • Vizual squash – sprememba vrednot z integracijo delov.

Modeliranje in nevrologični nivoji

 • Modeliranje – strategije modeliranja na poti k odličnosti.
 • Praktično modeliranje – gostujoči ‘model’.

Prezentiranje in javno nastopanje

 • Komunikacijski model za predstavitve.
 • Sistem 4MAT in različni učni tipi.
 • Uporaba metafor.
 • Uporaba pripomočkov.
 • Kategorije Satir ali Satir vloge.
 • Uporaba kategorij Satir v sistemu 4MAT.

Metaprogrami

 • Prepoznavanje in uporaba osebnih stilov v timu.
 • Motivacijski metaprogrami.
 • Metaprogrami aktivnosti.
 • Metaprogrami časa.

Timsko delo ter moderiranje tima

 • Vloge v timu in razvojne stopnje tima.
 • Prednosti posameznih tipov v timu.
 • Vodenja tima.
 • Motiviranje tima.
 • Moderiranje tima.
 • Kreativnost v timu.NLP Mojster praktik

Delo s časovno črto – Time line

 • Intervencije na časovni črti.
 • Lebdenje nad časovno črto in raziskovanje.
 • Spreminjanje časovne črte.
 • Razreševanje negativnih čustev iz preteklosti.
 • Reimprinting – ponovno vtisnjenje.
 • Hitra fobijska tehnika – Fast phobia cure.
 • Kreiranje prihodnosti na časovni črti.
 • Postavljanje ciljev na časovno črto.

Delo z nezavednim in jezikovni vzorci

 • Magija besed (Criteria Utilization Patterns/Sleight of Mouth).
 • Miltonov jezik – uporaba transa pri nastopanju in v svetovanju.

Sistemi vrednot in evolucijske stopnje razvoja

 • Sistemi vrednot po C. Gravesu in spiralna dinamika razvoja zavesti.
 • Razvoj družbe in organizacije po Gravesu.

Bi se udeležili treninga NLP Mojster praktik?

Pišite nam - zahtevajte več informacij o treningu NLP Mojster praktik

Pokličite 051 362 153


Cena in možnosti plačila

Investicija v trening znaša 1 450 EUR. Ker nisem zavezanec za DDV je to končna cena.

Pozor! V kolikor razmišljate o udeležbi se vam splača hitro odgovoriti in prijaviti, ker lahko uveljavite popust.

 1. Za potrditev udeležbe oz. prijavo na trening do 15. februarja 2020 priznavam 10% popusta, kar pomeni 1 305 EUR ne glede na način plačila.
 2. Za plačilo v enem obroku, en teden pred pričetkom treninga dajem dodatnih 5% popusta.

Popusta a. in b. se seštevata.

Dajem možnost plačila na 7 obrokov.

Cena vključuje organizacijo ter izvedbo treninga, pisno gradivo, mentorsko pomoč pri izdelavi projektne timske naloge, INLPTA certifikat, ter osvežilne napitke in prigrizke v odmorih.

Bi se udeležili treninga NLP Mojster praktik?

Pišite nam - zahtevajte več informacij o treningu NLP Mojster praktik

Pokličite 051 362 153


Pogoji za pridobitev certifikata NLP Mojster praktik

Za pridobitev naziva NLP Mojster praktik je potrebno biti prisoten na treningu vsaj 80 % časa, opraviti pisni test, opraviti praktični nastop pred skupino in v projektni skupini dokončati timsko nalogo.

NLP mojster praktik
NLP Mojstri praktiki – 2012

Trenerji

Trening izvajava certificirana NLP trenerja po standardih INLPTA

Marjan Račnik

Darija Račnik

P.S.  Sedem mesecev, kolikor traja trening, bo minilo bliskovito in vsako srečanje bo izjemna zgodba ter izkušnja zase.

P.P.S. Bi se udeležili treninga NLP Mojster praktik?

Pišite nam - zahtevajte več informacij o treningu NLP Mojster praktik

Pokličite 051 362 153